Тоалетно казанче, двустепенно с пълнещо устройство на ⅜ - бяло

Каталожен № 718

Тоалетно казанче, двустепенно с изолация с твърда връзка с пълнещо устройство на ⅜ - бяло (тръба с него)